Spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne

Spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjneStowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, iż w związku z planowanymi od 9 stycznia do 7 lutego 2017 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:• I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych• I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznymodbędą się spotkania szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.Harmonogram spotkań w gminach:5 stycznia 2017 godz. 9.00 Górno – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79Agodz. 12.00 Masłów – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30 O terminach spotkań w pozostałych gminach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content