Spotkanie mieszkańców z terenu LGD

8 czerwca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Górno z przedstawicielami LGD Wokół Łysej Góry.

W kwietniu została podisana umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego działaniem LGD. Pozyskano na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczona na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostanła część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

Było to pierwsze z wielu spotkań dla mieszkańców, przedsiębiorców z terenu naszej Gminy, na którym można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content