Spotkanie szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne

 Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania -Wokół Łysej Góry” informuje, że w związku z planowanymi od 14 listopada do 30 listopada 2018 roku naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:

• I.I.3 Systemy i narzędzia promocji i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,

• I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR,odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi grantobiorcami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content