Spotkanie upamiętniające Żołnierzy Wyklętych

Niezwykła lekcja historfiii odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie 4 marca 2016 na cześć Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na to spotkanie przybył Pan Wójt Przemysław Łysak, Wicewójt Czesław Pytel, Ksiądz proboszcz Edward Kupis, ks Mariusz Kałka, Pani Kierownik SZOS Barbara Raczyńska, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, miłośnicy historii i mieszkańcy gminy Górno. Wszystkich gości przywitała kierownik GOK-u Iwona Kucharska, dziękując wszystkim za liczne przybycie.

Na to niecodzienne spotkanie przybył Pan dr Wacław Mądzik – wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach, który przygotował ciekawą prelekcję przenoszącą uczestników w czasy wojenne. Zaznaczał jak ważne w dziejach historii Polski był to okres, który był zarówno najbardziej dramatyczny. Słuchacze chętnie włączali się w dyskusję i podjętą tematykę. Po wystąpieniu pana dr Madzika tematykę Żołnierzy Wyklętych kontynuował n-l historii Janusz Mochocki, który przygotował prezentację przedstawiającą sylwetki Żołnierzy Wyklętych z terenu kielecczyzny.

Całość spotkania wzbogacił wzruszający występ uczennicy Gimnazjum z Górna Juli Waglewskiej, która zaśpiewała pieśni patriotyczne ( Ojczyzna, Niepodległość i Ostatni list). Po zakończeniu prezentacji był czas na refleksję i dyskusję, Pan dr odpowiadał na pytania uczestników spotkania , którzy nie kryli wdzięczności za zorganizowanie spotkania o tematyce historycznej.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie to jest zalążkiem do kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content