Spotkanie z POLICJĄ

Dnia 17 lutego 2016 odbyły się konsultacje społeczne policji z komendy w Daleszycach. Spotkanie odbyło się w GOK-u w Górnie, a poprowadził je komendant p. o. nadkom. Jacek Grzesik. Spotkanie i dyskusja dotyczyła Mapy Zagrożeń na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie społecznym i międzyinstytucjonalnym.

Na spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, kierownicy placówek kulturalno – oświatowych, straż pożarna, radni, sołtysi. W dyskusji na temat bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu przestępczości w gminie Górno wziął udział również Pan Przemysław Łysak – wójt gm. Górno.Każdy z uczestników mógł zabrać głos i zgłosić swoją propozycję współpracy z policją. Każda sugestia i spostrzeżenia są nieocenioną pomocą przy pracy policji. Dlatego ważne jest żeby alarmować odpowiednie służby o zagrożeniach, które dzieją się w naszej gminie , aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content