Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach planuje dla uczestników Projektu zorganizować wypoczynek letni w wakacje 2020r.

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowychw Gminach Górno i Masłów”

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach planuje dla uczestników Projektu zorganizować wypoczynek letni w wakacje 2020r.

Prosimy o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani i wyrażacie zgodę na udział Waszego dziecka w obozie. Jeżeli tak, prosimy o wypełnienie deklaracji udziału, która jest do pobrania w załączniku lub w GOK w Górnie.

Chęć uczestnictwa dziecka zgłaszamy w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020r:

– e-mailowo jakubowicz-j@o2.pl wypełnić, podpisać i odesłać skan/JPG

lub

– złożyć osobiście w GOK w Górnie w godzinach otwarcia.

Informacje dotyczące wyjazdu: Joanna Jakubowicz tel 605989258

Koordynator Projektu

Iwona Wielgus

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content