Święto Sołtysów

Święto Sołtysów w Gminie Górno.

Z okazji Święta Sołtysów w sobotę 12 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów, którzy zebrali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie. Na spotkaniu nie zabrakło gości honorowych, Pana Wójta Przemysława Łysaka, Wicewójta Czesława Pytla, radnych, Pani skarbnik Marzanny Jop .

Były życzenia i prezenty.

Włodarz gminy nagrodził sołtysów, w których sołectwach było najwięcej urodzeń w roku poprzednim. Największy przyrost naturalny był w sołectwie Krajno – Parcele, dlatego też z rąk Wójta Pani Sołtys Hanna Kmieć otrzymała główkę kapusty, gdyż jak powszechnie wiadomo dzieci znajduje się w kapuście- symbolu urodzaju. Najmniejszy przyrost naturalny odnotowano w sołectwie Leszczyny, sołtys Stanisław Anioł, aby poprawić wyniki w bieżącym roku również został obdarowany. Dla niego został specjalnie skomponowany zestaw ziół wzmacniający a wśród nich: lubczyk, babka i dziurawiec.

Trzeba podkreślić, że to właśnie w gminie Górno jest największy przyrost naturalny w całym województwie Świętokrzyskim a to za sprawą „naturalnej mocy ziół wzmacniających: lubczyku, babki i dziurawca”.Po podsumowaniu wyników poszczególnych sołectw na gości czekały konkurencje sprawnościowe gdzie mogli wykazać się swoim sprytem, spostrzegawczością i koncentracją uwagi.

Z okazji tego wyjątkowego święta jeszcze raz chcemy złożyć wszystkim naszym sołtysom najlepsze życzenia. Niech misja działania na rzecz lokalnej społeczności zawsze przynosi Wam dużo satysfakcji.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content