Targi Pracy w Kielcach

Targi są organizowane w celu udzielenia pomocy pracodawcom w znalezieniu do pracy kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjach, a osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Wydarzenie to ma również wzmocnić współpracę Publicznych Służb Zatrudnienia z pracodawcami, instytucjami wspierającymi rynek pracy i jednostkami szkoleniowymi.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału wystawców, którym zapewniamy:

– bezpłatne miejsce wystawowe,

– stół i miejsca siedzące,

– wizytówkę z pełną nazwą firmy/instytucji,

– obsługę techniczną i organizacyjną.

Warunkiem udziału wystawcy w Targach jest dostarczenie wypełnionej Deklaracji Uczestnictwa, którą należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:PUP w Kielcach lub elektroniczną na e-mail: mariusz.zal@kielce.praca.gov.pl.Istnieje także możliwość przesłania potwierdzenia faksem na nr: (41) 367-11-99 lub potwierdzenia przybycia osobiście w siedzibie PUP w Kielcach (pokój nr 7).W czasie Targów Pracy uruchomiony będzie również specjalny punkt dla uchodźców z Ukrainy, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertami pracy oraz uzyskać niezbędną pomoc związaną z poszukiwaniem pracy na polskim rynku pracy.

Dodatkowych informacji udziela:Mariusz Żal – pośrednik pracy/doradca klienta, tel. 41 367 11 39, e-mail: mariusz.zal@kielce.praca.gov.pl

 

Targi objęli patronatem:starosta kielecki – Mirosław Gębski

prezydent miasta Bogdan Wenta.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content