Unieważnienie Zapytania Ofertowego „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu ochrony podczas 4 wydarzeń odbywających się na terenie gminy Górno w 2023 roku.”

Z dniem 04.04.2023r. Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Świadczeniu usługi polegającej na zapewnieniu ochrony podczas 4 wydarzeń odbywających się na terenie gminy Górno w 2023 roku.”.

Postępowania unieważnia się na podstawie rozdziału IX punkt 1 Zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content