Unieważnienie Zapytania Ofertowego „Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie”

Z dniem 04.04.2023r. Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Zaprojektowaniu i wykonaniu strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie”.

Postępowania unieważnia się na podstawie rozdziału X punkt 1 Zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content