Uroczystość 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich

W środę, 7 grudnia Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego powiatu kieleckiego spotkały się z okazji 150 rocznicy powstania kół w Polsce. Uroczystość zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kielcach odbyła się w Zespole Szkół Podstawowych w Nowinach, a wyjątkowy jej charakter nadały odznaczenia dla przedstawicielek wszystkich 19 gmin powiatu. Z gminy Górno były to: Barbara Forma – Przewodnicząca KGW Radlinianki oraz Barbara Kundera – Przewodnicząca KGW Leszczyny. Obie Panie zostały odznaczone za ich społeczną działalność na wielu płaszczyznach na terenie swoich miejscowości. W spotkaniu udział wzięła delegacja z gminy Górno z Panem wójtem gminy – Przemysławem Łysakiem, kierownik GOK – Iwoną Kucharską oraz przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich z Leszczyn i Radlina. Po zakończonym spotkaniu Pan Wójt złożył uhonorowanym przedstawicielkom KGW najlepsze życzenia oraz wyrazy szacunku wobec pracy w promowaniu kultury ludowej. W uroczystości wzięli również udział Michał Godowski – Starosta Kielecki, Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki oraz Marek Kwiecień i Józef Szczepańczyk – Członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach, Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content