Uroczystość Ochotniczej Straży Pożarnej z Leszczyn

Dnia 08 października 2016 roku, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach odbyła się uroczystość z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Piotra Gila, Prezesa OSP, który zapewnił, jak szczególnym wydarzeniem dla jednostki jest włączenie do KRSG. Jednostki, która nieprzerwanie od 95 lat działa na rzecz lokalnej społeczności oraz mieszkańców gminy Górno. Włączenie w struktury KRSG poprzedziło wielomiesięczne przygotowanie naszych druhów, którzy sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje pożarnicze. Prezes zapewniał, iż przyjmując na siebie ten zaszczytny ale i trudny obowiązek działania w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, pragną zapewnić o swojej gotowości niesienia pomocy na wypadek pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń nie tylko na terenie swojej miejscowości czy gminy, ale również powiatu i województwa -.

Kończąc to symboliczne wystąpienie, Prezes skierował szczególne słowa uznania w stronę Pana Przemysława Łysaka, Wójta gminy Górno, który w szczególny sposób wspierał jednostkę w dążenie do włączenia do KRSG oraz dbał o doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.Po przemówieniu przyszedł czas na podziękowania i pamiątkowe grawertony, które w imieniu druhów wręczył Prezes wraz z Komendantem OSP Leszczyny.

Po części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali Jednostce takiego wyróżnienia. Słowa uznania mówiące o zaangażowaniu i oddaniu druhów służbie pożarniczej skierował do zgromadzonych strażaków Przemysław Łysak, Wójt Gminy – życząc druhom dalszych, efektywnych działań w szeregach ochotniczego pożarnictwa i zadowolenia z tej społecznej służby. Zapewnił jednocześnie o swoim dalszym wsparciu w działaniach podejmowanych przez OSP Leszczyny.

Głos zabrali również składając serdeczne gratulacje: Druh Ireneusz Żak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP; n. bryg. Paweł Górniak, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach; Ks. Łukasz Zygmunt, Powiatowy Kapelan Strażaków; Sylwester Dudzik Komendant Gminny OSP Z Masłowa; Tomasz Kmieć, Prezes OSP Mąchocice; Wiesław Kaleta, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Górnie, Stanisław Anioł, Radny wsi Leszczyny oraz Jerzy Snopek, Dyrektor SP Leszczyny. Ostatnie słowo wygłosił Prezes OSP Leszczyny, dziękując wszystkim gościom za przybycie.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content