Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Górno realizowane w ramach projektu pn.” Kultura źródłem kapitału społecznego – cykl warsztatów kulturalnych w gminie Górno i Masłów”

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno

zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Górno

na warsztaty:

 Orkiestry Dętej

 Chóralne

Warsztaty będą odbywać się w ramach projektu pn. „ Kultura źródłem kapitału społecznego – cykl warsztatów kulturalnych w gminie Górno i Masłów”

realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem warsztatów jest doskonalenie nauki gry na instrumentach dętych oraz doskonalenie emisji głosu.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów pod nr tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350.

Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury Górno 79a.

Rozpoczęcie warsztatów:

Orkiestry Dętej – 1 września 2017 r.

Chóralnych – 7 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!!!

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content