Warsztaty komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia z terenu gminy Górno realizowane w ramach projektu

Stowarzyszenie „Wokół Łysej Góry” i Gminny Ośrodek Kultury w Górnie zaprasza osoby powyżej 50 roku życia z terenu gminy Górno na warsztaty komputerowe, które odbywać się będą w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zajęcia będą odbywać się w GOK Górno 79a i rozpoczną się dnia 30 czerwca br. Celem warsztatów jest nauka wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci, zakupy on-line, zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z bankowości on-line. Wnioskodawcą projektu pn. „Wszechstronny obywatel LGD” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.Zapisy do dnia 30 czerwca 2017 r. pod nr tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350.Serdecznie zapraszamy!

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content