Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej w ramach projektu „Wszechstronny obywatel LGD”

W ramach projektu pn.„ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. odbywają się warsztaty muzyczne w GOK-u.

Warsztaty te skierowane są do Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy GOK-u. Warsztaty doskonalące dla młodych muzyków odbywają się w sześciu sekcjach: klarnet, flet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja.

 

Wnioskodawcą projektu pn. „Wszechstronny obywatel LGD” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content