Warsztaty śpiewu

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych – doskonalących śpiew.

Warsztaty te realizowanę będą w ramach realizacji zadania wynikającego z projektu grantowego pn. “Warsztaty dla aktywnych” realizowanego w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020. 

Warsztaty odbywać się będą w 4 grupach i przeznaczone są dla 50 kobiet z terenu gminy Górno. W ramach warsztatów odbędzie się 12 spotkań po 2 godziny każde. Warsztaty te w szczególności adresowane są dla zespołów śpiewaczych, członkiń KGW oraz dla członków chórów.  Warsztaty mają na celu doskonalenie emisji głosu, poczucia tonalności, kształtowania słuchu harmonicznego oraz poczucie rytmu z elementami choreografii zbiorowej. 

tematyka warsztatów:

zagadnienia z emisją i higieną głosu i aparatu mowy

rozgrzewanie głosu – warunkiem dobrego śpiewu

ćwiczenia oddechowe

ćwiczenia dykcyjne

ćwiczenia intonacyjne

ćwiczenia emisji zbiorowej

ćwiczenia nad barwą wokalną

problematyka repertuaru zespołu – praca nad utworami

nauka utworu adekwatnego do rodzaju głosu

różnice emisyjne w utworach sakralnych, ludowych i popularnych.

terminy warsztatów:

Grupa 1: 4,6,8 marca w godz.  17.00-19.00

Grupa 2: 11,13,15 marca w godz. 17.00-19.00

Grupa 3: 18,20,22 marca w godz. 17.00-19.00

Grupa 4: 25,27,29 marca w godz. 17.00-19.00

Chętne zespoły/podniomy zapraszamy do zapisów.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

termin zakończenia rekrutacji – 1 marca 2019 roku. 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content