Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Górno realizowane w ramach projektu.

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Górno na warsztaty taneczne, które odbywać się będą w ramach projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zajęcia będą odbywać się w GOK Krajno-Parcele 24B i rozpoczną się dnia 21 czerwca br. Celem warsztatów jest nauka podstawowych Polskich Tańców Narodowych oraz nauka krótkich układów tanecznych klasycznych stylów muzycznych tango, jive, twist, free style. Wnioskodawcą projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry. Zapisy do dnia 21 czerwca pod nr tel. 41/302-30-31 lub 504 411 350.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content