Warsztaty wokalne w ramach projektu „Wszechstronny obywatel LGD”

W ramach projektu pn.„ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. odbywają się warsztaty wokalne w GOK-u.

Ponad 20 dzieci rozwija swoje umiejętności wokalne pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Celem warsztatów jest nauka śpiewu utworów sakralnych, patriotycznych, historycznych, ludowych, zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz kształtowanie aparatu wokalnego.

 Wnioskodawcą projektu pn. „Wszechstronny obywatel LGD” jest Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content