Wnioskuj o pieniądze na swoje działania!!

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” ogłasza program wsparcia „Szychta”.

Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji niekomercyjnej i mającej zdolność prawną (np. fundacji, stowarzyszenia itp.)

Dofinansowanie można uzyskać na działania w ramach następujących obszarów:

• rozwój społeczności lokalnych

• ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

• bezpieczeństwo

• pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Celem programu jest zachęcenie do przejęcia inicjatywy i wsparcie oddolnych działań społecznych. Istotna jest również odpowiedź na bieżące problemy otoczenia i społeczności lokalnej. Maksymalna kwota dofinansowania wniosku to 7 tys. zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Sandomierska 105, 25- 324 Kielce – do 18 listopada 2021 r. Regulamin i inne informacje na stronie: www.fundacjakaganek.pl

Kontakt i więcej informacji: fundacja@sksmkielce.pl, tel. 724 660 034.


Fundacja „Kaganek” została powołana przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w celu kontynuowania i rozszerzenia działań charytatywnych Fundatora na rzecz naszego regionu

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content