Wygrana oferta dotyczące nagrania i wydania 500szt. interaktywnej gry multimedialnej realizowanych w ramach projektu

05.08.2016 o 15.10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, Górno 79a 26-008 Górno, nastąpiło komisyjne otwarcie ofert dotyczących nagrania i wydania 500szt.interaktywnej gry multimedialnej z terenu gm.Górno w projekcie pn. „Swego nie znacie…” powrót do świętokrzyskich tradycji” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ogłaszamy, że wygraną ofertę przedstawił Pan:Piotr Domagała Mąchocice Kapitulne 69C

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content