XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży “Nad Wierną Rzeką” w Małogoszczu

Zapraszamy solistów z całej Polski do udziału w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży “Nad Wierną Rzeką” w Małogoszczu.

4 kategorie wiekowe (kwalifikacja do danej kategorii na podstawie ROKU URODZENIA SOLISTY):

*do 9 lat,

*10 – 12 lat,

*13 – 15 lat,

*16 – 18 lat

Kwalifikacja do udziału w Festiwalu odbędzie się po przesłuchaniu nagrań demo (mp3) nadesłanych na adres Organizatora (lub adres mailowy: impresariat.malogoszcz@gmail.com) wraz z kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2021 r.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content