Zachęcamy do dodania swojego numeru telefonu i adresu e-mailowego do SMS-owego Systemu Informowania

Zachęcamy do dodania swojego numeru telefonu do SMS-owego Systemu Informowania

Dzięki aktywowaniu usługi na swój telefon komórkowy będziecie Państwo mogli na bieżąco otrzymywać ważne komunikaty i informacje dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanych w 2017 roku, a także informacje o spotkaniach szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnych z potencjalnymi beneficjentami.

Usługa może zostać aktywowana przez pracownika biura LGD – tym celu prosimy o wypełnienie oświadczenia, które należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny osobiście, pocztą tradycyjną lub na adres e-mailowy sekretariat@wokollysejgory.pl.

Usługę można aktywować samodzielnie – należy wejść na stronę www.wokollysejgory.pl i podać swój numer telefonu w polu po lewej stronie oraz wybrać z listy rozwijalnej grupę “Nabory 2017”. Po chwili przyjdzie SMS zwrotny z prośbą o potwierdzenie aktywacji usługi. Wysłanie SMS-a z potwierdzeniem przystąpienia do systemu jest jednorazowo płatne zgodnie z cennikiem operatora – jak za zwykły sms.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content