Zapraszamy do udziału w kursach marketingowych – WNE UW

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie zaprosić wszystkie osoby pełnoletnie z całej Polski, realizujące projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną na kursy w obszarze inicjatyw lokalnych.

Marketing Inicjatyw Lokalnych:

– Moduł 1 – od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc

– Moduł 2 – Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc

– moduł 3 – Partnerstwo w marketingu miejsc

– moduł 4 – Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych

każdy moduł to oddzielny kurs – prosimy o zapisywanie się na jeden moduł

 

Harmonogramy zajęć oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-8

Obecnie trwa nabór do grup lutowo-marcowych


Uczestnictwo w ww. kursach odbywać się będzie za pośrednictwem spotkań internetowych – zajęcia online.

Gminny Ośrodek Kultury w Górnie pragnie poinformować, że osoby chętne wziąć udział w szkoleniach mogą skorzystać z komputerów w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie oraz Krajnie-Parcele.

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content