Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowej grze terenowej “Górnotropiciele”

Stowarzeyszenie Razem na rzecz gminy Górno zaprasza do udziału w bezpłatnej, ogólnodostepnej, międzypokoleniowej grze terenowej. Gra pn. “Gornotropiciele” ma na celu zwiekszenie międzypokoleniowej integracji lokalnej społeczności oraz podniesienie wiedzy na temat lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. Uczestnicy gry będą podzieleni na 5 grup po 16 osób i otrzymaja mapy z oznaczonymi punktami, w których bedą musieli dojść do wyznaczonego miejsca i rozwiązać zagadkę związaną z danym punktem – miejscem. Grupa, która dotrze do wszystkich miejsc i będzie pierwsza na mecie zostanie uhonorowana tytułem “Odkrywców historii i walorów kulturowych gminy Górno” oraz otrzyma nagrody rzeczowe. Wydarzenie realizowanerealizowanej w ramach zadania wynikającego z projektu grantowego pn. „Górnotropiciele- międzypokoleniowa gra terenowa” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Środki na realizację operacji pochodzą z budżetu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, którymi dysponuje LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.                                                 Zapraszamy do zabawy.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content