Zapraszamy do udziału w projekcie “Aktywni społecznie i zawodowo Wokół Łysej Góry”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywni społecznie i zawodowo Wokół Łysej Góry!”.

Projekt skierowany jest do 80 osób (70 kobiet i 10 mężczyzn). Wsparciem objęte będą osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej z różnych przyczyn (nauka, emerytura, opieka nad dzieckiem lub inną osobą zależną ze względu na niepełnosprawność lub zły stan zdrowia, nieumiejętność znalezienia pracy) oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które dzięki wsparciu – indywidualnie dobranym działaniom poprawią ich przygotowanie do powrotu na rynek pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu w Bielinach, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, pokój nr 2.
Rekrutacja: maj 2024 r. – sierpień 2024 r. Ilość miejsc ograniczona.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 26-08-158.
Osoba do kontaktu: Marzena Tatar, e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

Regulaminy dostępne są na stronie: http://www.wokollysejgory.pl/asp/rekrutacja-uczestnikow–czek-projektu-aktywni-spolecznie-i-zawodowo-wokol-lysej-gory!-,87,artykul,1,3497

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content