Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Szanty i Piosenki Żeglarskiej

Serdecznie Zapraszamy Was do udziału w Przeglądzie Szanty i Piosenki Żeglarskiej!

Przegląd składa się z dwóch etapów:

31 maja – przesłuchania w budynku GOK Górno – ul. Św. Floriana 4

11 czerwca – finał przeglądu i koncert laureatów podczas Festiwalu Wiosny nad Zalewem w Cedzynie

Szczegóły przegladu dostępne w regulaminie w Plikach do pobrania wraz z kartami zgłoszeniowymi. 

na zgłoszenia czekamy do 26 maja! 

na adres gok@gorno.pl w tytule “Przegląd Szanty i Piosenki Żeglarskiej-zgłoszenie”

 

szczegółowe pytania pod numerem tel: 504 411 350

Do zobaczenia:)


Przegląd Szanty i Piosenki Żeglarskiej

Cedzyna 2022

I.INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs obejmuje dwa etapy:

I etap – Przesłuchania – 31 maja 2022 r, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie, ul. św. Floriana 4 (budynek OSP Górno)

II etap – Gala Finałowa – 11 czerwca 2022 r., podczas II Festiwalu Wiosny w Cedzynie

2. Organizatorem Przeglądu Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, ul. Św. Floriana 4, www.gokgorno.pl

Patronat honorowy nad przeglądem objął Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak.

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Przegląd ma formułę konkursu.

2. Dolna granica wieku uczestnika wynosi 10 lat.

3. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne działające w szkołach, domach kultury, parafiach i stowarzyszeniach.

4. Zgłoszeniem uczestnictwa jest wypełniona karta zgłoszeniowa, zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie RODO, które należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: gok@gorno.pl lub osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie do dnia 26 maja 2022. Nie można dublować zgłoszeń. (Kartę zgłoszeniową i oświadczenia można pobrać ze strony GOK w Górnie: www.gokgorno.pl ).

5. Uczestnicy zakwalifikowani zostaną do poszczególnych kategorii wiekowych:

Solista:

• 10-14 lat

• 15 + (od 15 r.ż. wzwyż w tym osoby dorosłe)

Zespoły wokalne:

• dziecięco – młodzieżowe

• zespoły dorosłych

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom festiwalu obsługę akustyczną podczas przesłuchań i Koncertu Galowego Laureatów.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch dowolnie wybranych utworów Szanty tradycyjne lub szerokorozumiane piosenki żeglarskie. Ilość zwrotek nie może przekraczać 5.

2. Program należy wykonać z pamięci.

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

4. Jury może poprosić uczestnika o wykonanie tylko jednego utworu podczas przesłuchań.

IV. PRZEBIEG I TERMINARZ PRZEGLĄDU

1. Przegląd przebiega w dwóch etapach:

• Etap I: 31 maja 2022 r. przesłuchania (godziny występów uczestników opublikowane będą na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych organizatorów) w Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie, ul. Św. Floriana 4.

2. Etap II: Gala Finałowa: 11 czerwca2022r. godz. podczas Festiwalu Wiosny nad Zalewem w Cedzynie

3. Laureaci wystąpią w porządku ustalonym przez Organizatorów Przeglądu.

V. REGULAMIN JURY

1. W skład jury wchodzą osoby powołane przez organizatorów konkursu

2. Jury ocenia występy w skali od 1 do 10 punktów. Punktacja końcowa uczestnika jest średnią punktów uzyskanych od poszczególnych Jurorów.

3. Oceny członków jury są tajne.

4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

5. Lista laureatów zostanie zamieszczona po 1 czerwca na stronie GOK w Górnie: www.gokgorno.pl

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 czerwca 2022 r. podczas Festiwalu Wiosny.

VI.KRYTERIA OCENY

1. Umiejętności wokalne wykonawców.

2. Dobór repertuaru.

3. Interpretacja wykonywanych piosenek.

4. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:

• trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach

2. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom Festiwalu Wiosny – Cedzyna 2022

3. Laureaci wykonujący utwory z podkładem muzycznym zobowiązani są dostarczyć do GOK w Górnie podkłady muzyczne utworów na /płyta CD, pendrive/ niezbędnych dla akustyka do występu podczas Finału

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.:Gminny Ośrodek Kultury – 504 411 350 lub 41 30-23-031 lub mailowo gok@gorno.pl

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content