Zapraszamy wszystkich mężczyzn Gminy Górno do udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki rajka szyjki macicy

Zapraszamy wszystkich mężczyzn Gminy Górno do udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki rajka szyjki macicy. W ramach tych spotkań podkreślamy rolę mężczyzn jako bezpośrednio i pośrednio wpływających na zdrowie kobiety.

Walczymy ze stereotypem, że to tylko kobiety angażują się w w działania prozdrowotne. Chcemy pokazać, że w tej dziedzinie równie dobrze sprawdzają się mężczyźni. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większym zaangażowaniem mężczyzn w aktywną profilaktykę zdrowotną. Staramy się nagłaśniać i wskazywać dobre praktyki realizowane przez liderów społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn zaangażowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia swojego najbliższego otoczenia, tym samym podkreślamy rolę mężczyzn w dbaniu o zdrowie kobiety.

Szczególną grupą mężczyzn, którą chcielibyśmy zainteresować tym problemem są strażacy z OSP na terenie gminy.

W trakcie spotkań możliwe są dyskusje w trakcie przerwy kawowej, rozdawane są materiały promocyjne i gadżety pamiątkowe, jest możliwość wzięcia udziału w konkursie z nagrodami – fotograficznym lub na hasło reklamujące tą kampanię.

Planowane spotkanie w dniu 25.05.2018 o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content