Zaproszenie do składania ofert na wesołe miasteczko podczas imprezy pn. ” Święto Plonów – Dożynki 2016″

 

W związku z organizacją w dniu 21 sierpnia 2016 r. imprezą pod nazwą: „Święto Plonów – Dożynki 2016”                                           Gminny Ośrodek Kultury w Górnie

zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na kompleksową organizację wesołego miasteczka.

W ofercie należy uwzględnić:

1. Nazwę i adres oferenta

2. Telefon kontaktowy

3. Rodzaj oferowanych atrakcji

4. Potrzebną powierzchnię na dzierżawę stoiska

5. Oferowaną kwotę za wynajem powierzchni

6. Zdjęcia z oferowanych stoisk, urządzeń

7. Wymagania w zakresie dostępu do energii elektrycznej

Oferty należy składać w terminie do 22 kwietnia 2016 r. na adres mailowy: gok@gorno.pl lub na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79a, 26-008 Górno. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.Ww. impreza odbędzie się na stadionie GKS Górno w godz. 13.00-22.00

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content