Zaproszenie do składania ofert – Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno.

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno, Górno 79A, 26-008 Górno, wpisane do ewidencji jako stowarzyszenie zwykłe,

Zaprasza do złożenia oferty na : „Budowę ogólnodostępnej Altany Biesiadnej ogródka ekologicznego i ciągu komunikacyjnego w miejscowości Skorzeszyce”.

Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami w plikach do pobrania.

Komplet dokumentów prosimy składać do dnia 29.03.2021 roku do godziny 10.00

Na zaklejonej kopercie powinien znajdować się adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Razem na rzecz gminy Górno

Górno 79a

26-008 Górno

oraz napis: “Oferta przygotowana na: “Budowa ogólnodostępnej Altany Biesiadnej, ogórdka ekologicznego i egiągu komunikacyjnego w miejscowości Skorzerzyce””.

W lewym górnym rogu prosimy o przybicie pieczęci przedsiębiorstwa. 

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content