ZAPROSZENIE NA I RAJD DYMARKOWY

W imieniu organizatorów jubileuszowych 50 Dymarek Świętokrzyskich pragnę zaprosić wszystkie samorządy województwa świętokrzyskiego na I Rajd Dymarkowy. Rok 2016 jest dla Nowej Słupi szczególny, bowiem przypada w nim jubileusz 50 lecia Dymarek Świętokrzyskich oraz 750 lecie Nowej Słupi. W ramach obchodów jubileuszowych przygotowywane jest wiele wydarzeń mających na celu podkreślenie wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Świętego Krzyża. Jednym z działań będzie przygotowanie i organizacja I Rajdu Dymarkowego, którego trasy prowadzić będą przez najpiękniejsze zakątki Gór Świętokrzyskich. Zwracam się z prośbą do Wójtów, Burmistrzów wszystkich samorządów naszego województwa aby rozpropagować ideę wśród Państwa pracowników, radnych i sołtysów oraz o aktywny udział w I Rajdzie Dymarkowym. Pokładam nadzieję, że uda nam się wybranymi przez Państwa trasami dotrzeć do Centrum Kulturowo – Archeologicznego, aby wspólnie otworzyć jubileusz obchodów 50 Dymarek Świętokrzyskich w pięknej scenerii u podnóża Łysej Góry.Dla wszystkich obecnych będą przygotowane pamiątkowe dyplomy i odznaki wzięcia udziału w Rajdzie.

Szczegóły znajdują się w załączonym Regulaminie I Rajdu Dymarkowego.Uczestnictwo w I Rajdzie Dymarkowym oraz obsługa przewodnicka są nieodpłatne. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeń na biuro@pttkkielce.pl w terminie do 31 lipca 2016 roku.Współorganizatorem 50 Dymarek Świętokrzyskich i I Rajdu Dymarkowego jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas.

I Rajd Dymarkowy realizowany jest w ramach projektu „Ogólnopolska kampania promująca dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gór Świętokrzyskich” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content