Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instruktora warsztatów tanecznych

Stowarzyszenie „Strefa Wokół Łysej Góry”ul. Rynek Główny 1126-010 Bodzentyn Zapytanie ofertowe Dot. wyboru instruktora prowadzącego warsztaty taneczne, które odbywać się w ramach projektu pn. „Letnia akademia patrzenia na świat – cykl szkoleń, warsztatów „Sztuka i dawne rzemiosło” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ilość godzin warsztatów – 46 (od czerwca do sierpnia 2017 r.)Miejsce warsztatów – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Krajno-Parcele 24B26-008 GórnoTematyka warsztatów: 1. Świadomość ciała i ruchu 2. Muzyczny aerobik – zgodność ruchu z pulsem muzyki 3. Nauka prostego układu tanecznego „Yesh lanu Tasih”4. Inscenizacja muzyczna – nauka choreografii utworu5. Inscenizacja muzyczna – nauka podstawowych kroków menueta6. Inscenizacja muzyczna – łączenie układu w całość7. Doskonalenie kroków tanecznych – nauka podstawowych i zaawansowanych kroków Polskich Tańców Narodowych (Krakowiak, Mazur, Kujawiak, Polonez).8. Nauka i doskonalenie podstawowych kroków klasycznych stylów muzycznych Tango, Jive, Twist, Free Style. Kryterium wyboru instruktora warsztatów tanecznych:Wykształcenie w zakresie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 r. do godziny 15.00Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres:Gminny Ośrodek Kultury w Górnie Górno 79a26-008 Górno.                                                                                                                                                                                                                                                                 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content