Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instruktora prowadzącego warsztaty komputerowe

Stowarzyszenie “Strefa Wokół Łysej Góry” zaprasza do składania ofert dot. wyboru instruktora prowadzącego warsztaty komputerowe, które odbywać się w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ilość godzin warsztatów – 8 (od czerwca do lipca 2017 r.)Miejsce warsztatów – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79 a, 26-008 GórnoZakres warsztatów: Wyszukiwanie potrzebnych informacji w sieci, zakupy on-line, zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z bankowości on-lineKryterium wyboru instruktora warsztatów koputerowych: Doświadczenie zawodowe w branży IT.

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres:Gminny Ośrodek Kultury w Górnie Górno 79a 26-008 Górno.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content