Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Stowarzyszenie “Św. Jana z Dukli” zaprasza do składania ofert zapytanie 1/2017 dotyczące zakupu, dostawy i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górniew ramach realizacji operacji pn. “Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania tymczasowej kaplicy na potrzeby utworzenia świetlicy parafialnej związanej z działalnością kulturalną oraz budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ekologicznym ogródkiem warzywnym” realizowanego w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3 – wzór umowy 

załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content