Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Stowarzyszenie “Razem na rzecz gminy Górno”

zaprasza do składania ofert na zapytanie 2/2017 dotyczące zakupu i dostawy instrumentu muzycznego – sakshorn Baryton

w ramach realizacji operacji pn. “Kultura źródłem kapitału społecznego-cykl warsztatów kulturalnych w gminie Górno i Masłów”

realizowanego w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność “

z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe nr 2/2017 – zakup i dostawa instrumentu muzycznego – sakshorn Baryton

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – formularz rzeczowo-cenowy

załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 5 – protokół odbioru

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content