“Zawodowa zmiana” – zapraszamy do udziału w projekcie

CONSULTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Zawodowa zmiana!”

Osoby zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego (w rozumieniu KC):

– zagrożonych utratą pracy,

– przewidzianych do zwolnienia

– zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika

–  odchodzących z rolnictwa

 

Zapraszamy w szczególności:

 

·         Kobiety,

·         Osoby z niepełnosprawnościami,

·         Osoby 50 +,

·         Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Zapewniamy:

•              Identyfikację potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem lub aktualizacją dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania.

•              Pośrednictwo pracy.

•              Poradnictwo zawodowe.

•              Poradnictwo psychologiczne.

•              Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności

•              3 miesięczne Staże-inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia

•              Badania lekarskie badające predyspozycje i przeciwwskazania do

wykonywania konkretnych zawodów

•              Stypendium szkoleniowe w wysokości 1432,80 zł za 120h szkolenia

•              Stypendium stażowe w wysokości 1790,30 zł/msc

•              Zwrot kosztów dojazdu w ramach zajęć indywidualnych i szkoleń

 

a ponadto:

·         materiały szkoleniowe dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,

·         zewnętrzne egzaminy po szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności,

·         przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych

·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

·         zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

·         dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.

 

 

Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi, korytarzy – 90 cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z windy, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2023r. – 28.02.2025r.

Biura projektu:

CONSULTOR SP. Z O.O. Kielce, ul. Kościuszki 11/219  II piętro
tel. 509-897-754

 

Strona internetowa: www.zawodowazmiana.consultor.pl

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content