Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

12
lipiec
2019

Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł.ARiMR wnioski o wsparcie przyjmuje od 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można składać do 31 października 2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł.

Wniosek o pomoc:

wersja PDF - otwórz

wersja edytowalna (excel) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy - otwórz

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK