Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instruktora warsztatów wokalnych

27
czerwiec
2017

 

Stowarzyszenie "Strefa Wokół Łysej Góry" zaprasza do składania ofert dot. wyboru instruktora prowadzącego warsztaty wokalne, które odbywać się w ramach projektu pn. „ Wszechstronny obywatel LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ilość godzin warsztatów – 36 (od czerwca do sierpnia 2017 r.)Miejsce warsztatów – Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Krajno-Parcele 24B26-008 GórnoZakres warsztatów: 1. Nauka śpiewu utworów sakralnych, patriotycznych, historycznych, ludowych2. Zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem3. Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym4. Kształtowanie aparatu wokalnego.Kryterium wyboru instruktora warsztatów wokalnych: Wykształcenie w zakresie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres:Gminny Ośrodek Kultury w Górnie Górno 79a 26-008 Górno.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK