Cecyliada w Górnie

22 listopada w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Górnie odbyło się niecodzienne wydarzenie – Cecyliada. Nazwa wydarzenia nawiązuje do obchodzonego tego dnia wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego.

Koncert odbył się na podsumowanie warsztatów na którym nabyte umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć sfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tegoroczne święto artystów rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele w Górnie , po nabożeństwie odbył się koncert muzyki sakralnej i chóralnej, który poprowadził Samuel Borek.

Na koncert przybyli zaproszeni goście wśród których znalazł się Piotr Żołądek członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, radni, sołtysi z gminy Górno, dyrektorzy szkół oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej gminny. Nie zabrakło również władz gminy wójta Przemysława Łysaka i wicewójta Czesława Pytla.

Podczas tego niezwykłego święta zaprezentowały się: Gminna Orkiestra Dęta z Górna, Zespół Górne Nutki, Zespół Śpiewaczy Górnianecki, KGW Leszczyny, Gminny Młodzieżowy Chór Żeński i gościnnie chór Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po koncercie już w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Pan wójt przekazał nowe stroje dla Gminnej Orkiestry Dętej w Górnie. Ich wartość wyniosła 12 tysięcy 700 złotych, która została pokryta z pozyskanego dofinansowaniaw ramach poddziałania 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Oprócz strojów zostały wręczone również nagrody w konkursie “Głosu Górna”, uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć prawidłowo na pytanie umieszczone w jubileuszowym numerze gazety. Wylosowani szczęśliwcy otrzymali z rąk Pana wójta kubki z logiem gminy oraz kalendarze z indywidualnymi zdjęciami.

Na zakończenie czekała na wszystkich uczestników słodka niespodzianka ufundowana przez Pana Wójta Przemysława Łysaka – ogromny tort.

Organizatorami wydarzenia byli: wójt gminy Górno Przemysław Łysak, Gminny Ośrodek Kultury w Górnie oraz Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content