Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Górne Nutki”

Górne Nutki to dziecięcy zespół ludowy, który istnieje od września 2014 roku. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie. Skupia on 45 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górnie. Celem działalności Zespołu jest propagowanie rodzimej kultury ludowej oraz rozwijanie folklorystycznych, tanecznych i śpiewaczych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Dzieci pod kierunkiem wykwalifikowanego choreografa i akordeonisty uczą się piosenek i tańców ludowych z regionu świętokrzyskiego. Zespołem opiekują się panie: Jolanta Gawęcka, Izabela Wajs. Niewątpliwym atutem jest fakt, że dzieci kontynuują regionalny śpiew i tańce, przekazywane przez Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”, który bardzo chętnie dzieli się swoim 30-letnim doświadczeniem.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Górne Nutki” tworzą dzieci wrażliwe na piękno sztuki, a zwłaszcza kultury ludowej, a ich zaangażowanie na rzecz ochrony i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego jest nieocenione. Ubrane są w tradycyjne stroje ludowe, które podkreślają tożsamość z regionem. Biorą udział w wielu konkursach i przeglądach, w których odnoszą liczne sukcesy. Poprzez prezentację i popularyzację ludowej muzyki i tańców, krzewią kulturę ludową i promują region świętokrzyski. Bardzo chętnie występują podczas wydarzeń kulturalnych odbywających się w Gminie Górno jak i regionie, a także w innych województwach, gdzie budzą wielki entuzjazm wśród widowni oraz stanowią niewątpliwą atrakcję.

 

Górne Nutki mają na swoim koncie wiele sukcesów m.in.:

 

Rok 2015

II miejsce w Dziecięcej Estradzie Folkloru w Kielce

Specjalne Wyróżnienie w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Turystycznej w Rudkach

III miejsce na IX Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach

 

Rok 2016

III miejsce na XXII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

II miejsce podczas Dziecięcej Estrady Folkloru w Kielcach

I miejsce w X Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach

 

Rok 2017

Nagroda GRAND PRIX w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

Wyróżnienie podczas Dziecięcej Estrady Folkloru w Kielcach

 

Rok 2018

I miejsce na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

I miejsce na XVII Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej, Kolęd i Pastorałek

w Miechowie

 

Rok 2019

III miejsce w Dziecięcej Estradzie Folkloru WDK Kielce

I miejsce na IV Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Bodzentynie

I miejsce na I Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łopusznie

 

Rok 2020

– I miejsce  podczas Dziecięcej Estrady Folkloru  WDK Kielce w kategorii Zespoły Pieśni

i Tańca

 

Rok 2021

– I miejsce – I Przegląd Pieśni Patriotycznych w Rudkach

– II miejsce i nominacja do Będzina w XV Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek

– III miejsce w VI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

– I miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łopusznie

 

Rok 2022

 

– II miejsce podczas Dziecięcej Estrady Folkloru w kategorii Zespoły Pieśni i Tańca

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content