Informacja dotycząca zapytania ofertowego 1/2017

Stowarzyszenie św. Jana z Dukli informuje, iż w związku z wezwaniem Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących zoferowanej ceny, wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną upublicznione po 10 października 2017 r.   

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content