Jubileusz 40-lecia Zespołu Śpiewaczego “Górnianecki”

Ostatnia sobota, 13.04.2024r., była wyjątkowym dniem w gminie Górno!
Zespół Śpiewaczy “Górnianecki” świętował  swoje 40-lecie istnienia!
To wyjątkowy jubileusz, tym bardziej, że większość Pań jest w Zespole od samego początku!

Górnianeckom, w tym szczególnym dniu, towarzyszył m.in. Wójt Gminy Górno Pan Przemysław Łysak, Zastępca Wójta Pan Arkadiusz Kubiec, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Górno Pani Anna Szczepańczyk, Wicedyrektor WDK w Kielcach Pani Edyta Bobryk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie Pani Irmina Maliszewska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Jolanta Krzysiek, Proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Górnie ks. prof. Tomasz Siemieniec wraz z wikarym oraz przedstawiciele i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele szkół oraz Zarząd OSP Górno. Wydarzenie poprowadziła Pani Karolina Matuszewska.

W trakcie obchodów tego wyjątkowego Jubileuszu, nie zabrakło także artystycznych występów. Oczywiście mogliśmy podziwiać talent Naszych Jubilatek, dzieci z Dziecięcego Zespołu Pieśni Tańca “Górne Nutki”, który działa przy GOK i SP w Górnie, usłyszeliśmy wspaniałe granie młodego akordeonisty, Macieja Cedro, a także posłuchaliśmy Przedstawicielek KGW, które w podziękowaniu za twórczość “Górnianecek”, przygotowały dla nich własny utwór muzyczny.

Wieczór zebranym umilił również występ Zespołu “Siema”.

Warto także przybliżyć historię ZŚ “Górnianecek”.

Panie rozpoczęły swoją działalność w 1983r., kiedy grupa Pań należących do KGW w Górnie, zdecydowała się uświetniać lokalne uroczystości swoim wyjątkowym śpiewem. Opiekunką Zespołu została Pani Krystyna Mochocka, która swoją rolę pełni do dnia dzisiejszego.

Grupa występowała głównie podczas dożynek gminnych, a także podczas 75-lecia Banku Spółdzielczego w Górnie, na otwarciu Ośrodka Zdrowia w Górnie oraz otwarcia nowego budynku Urzędu Gminy i Kościoła Parafialnego w Górnie. 

Po krótkiej przerwie, Zespół powrócił do pełnej pracy w 2001r. Przyjął wtedy oficjalną nazwę “Zespół Śpiewaczy Górnianecki” i nawiązał współpracę z WDK w Kielcach. W tym roku, Zespół wystąpił także podczas Buskich Spotkań z Folklorem, zdobywając wysokie III miejsce. 
Wyjątkowy dla zespołu był rok 2017r., kiedy Panie wywalczyły czy I miejsca pod rząd (Przegląd Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie, Festiwal Wielkopostny w Daleszycach oraz Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świetym Krzyżu) oraz otrzymały Doroczną Nagrodę Starosty Powiatu Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej. 
Wśród ważniejszych nagród warto wymienić także prestiżową nagrodę “Jawor – u źródeł kultury”, którą Panie otrzymały w 2019r. oraz Nagrodę Główną im. Heleny Szelestowej z 2020r., zdobytą podczas Buskich Spotkań z Folklorem.

Górnianecki  nagrały cztery płyty dla Radia Kielce, w tym trzy z utworami ludowymi i jedną z kolędami i pastorałkami.

Cechą charakterystyczną Zespołu jest szeroko zakrojony repertuar, który wykonywany gwarą i białym głosem przemawia językiem świętokrzyskiej wsi. Przypomina dawne obyczaje i obrzędy.

Maluje muzyczny pejzaż pór roku, w odniesieniu do pieśni na każdą okoliczność: przyśpiewki weselne, obrzędowe, kolędy, pastorałki, pieśni pasyjne, pokutne, maryjne, patriotyczne itd., chroniąc od zapomnienia tożsamość narodową i dziedzictwo kulturowe.

Zespół Górnianecki stanowił i stanowi bazę inspiracji oraz wzór do tworzenia podobnych środowisk, również w ościennych gminach. Krzewienie kultury ludowej zainteresowało najmłodsze grono odbiorców i pasjonatów tej sztuki.

Wspólnie z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Górnie Zespół przyczynił się do powstania Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Górne Nutki”, w którym śpiewają też ich wnukowie.

Śpiew to nie jedyna pasja. Miłość do tradycji i jej pielęgnowania Zespół od lat przejawia  w corocznym wiciu wieńca dożynkowego, które kilkakrotnie zajmowały I miejsce, reprezentując gminę Górno na dożynkach powiatowych. W 2020 roku wieniec dożynkowy otrzymał I miejsce w powiecie kieleckim reprezentując powiat podczas Dożynkach Wojewódzkich w Katedrze Kieleckiej gdzie otrzymał III nagrodę w województwie.

Serdecznie gratulujemy Paniom tak wspaniałego jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napisz do Nas

Masz pytania napisz do nas wiadmość
Aktualności
Skip to content