KGW “Ekobabki” z Cedzyny

6 marca 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyło się spotkanie pań z Cedzyny z wójtem Przemysławem Łysakiem, radnym Tofilem i Stanisławem Golmento ze Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. W trakcie zebrania zawiązano Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki w Cedzynie. Przewodniczącą została Barbara Kubiec-Govender, jej zastępcami Agnieszka Bębacz i Alicja Staszewska, sekretarzem Małgorzata Juszczak, a skarbnikiem Grażyna Gacek.

Do koła wstąpiły 23 panie. Przyjęto także trzech członków honorowych: Ewę Krajcarz – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Cedzynie, Przemysława Łysaka, wójta Górna i Tomasza Tofila – radnego i sołtysa Cedzyny.

Panie promują ekologiczny tryb życia. Biorą udział w Jarmarkach Agroturystycznych i konkursach zwłaszcza kulinarnych.

Panie połączyła potrzeba integracji, przynależności do pewnej wspólnoty i pomysł rozwijania, budowania świadomości ekologicznej. Swoją działalność prowadzą na wielu płaszczyznach: krzewienie kultury ludowej, integracja społeczności lokalnej, działalność artystyczna, ale także proekologiczna i kulinarna. W swoim dorobku, w dużym skrócie ujmując, posiadają liczne nagrody w konkursach kulinarnych, kilka sztuk teatralnych oraz skeczów, piosenek biesiadnych i pieśni okolicznościowych, czy też imprezy integracyjne z mieszkańcami Cedzyny, uczniami Szkoły Podstawowej z tejże miejscowości i wiele innych. Cenią sobie aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, stąd też wywodzi się pomysł na ćwiczenia fitness prowadzone przez członkinię koła, uprawa własnych ogródków warzywnych i wymiana zdrowych, ekologicznych przepisów kulinarnych. Panie lubią spędzać czas ze sobą, wspierają się w smutkach i dzielą radościami, dając z siebie coś dla innych.

Sukcesy Ekobabek:

  • III miejsce w konkursie kulinarnym na potrawę wielkanocną, Łączna 2017 r.
  • III miesce w Drugim Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, Bęczków 2018 r.
  • wyróżnienie na VI Kiermaszu Wielkanocnym, Łączna 2018 r.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content