Koło Gospodyń Wiejskich Górno-Parcele

KGW Górno-Parcele powstało 5 października 2014 r. z inicjatywy sołtys Teresy Szlufik obecnie przewodniczącej koła. Koło liczy 19 członkiń i nadal się rozwija.Bierze czynny udział w festynach,warsztatach i dożynkach. Swoimi występami promuje Sołectwo oraz podtrzymuje tradycję i kulturę regionu.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content