Konferencja pt. “Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod przetwórstwa

Rolnicy, przedsiębiorcy, grupy producenckie, przedstawicielesamorządu, jednostki doradcze i naukowe, organizacjepozarządowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwój lokalnych produktów z zastosowanieminnowacyjnych metod przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy interesariuszy”,organizowanej w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na innowacyjne metodyprodukcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania KrajowejSieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. Realizatorem projektu jestOśrodek Promowania Przedsiębiorczości prowadzący Inkubator przetwórczy w Dwikozach.

Konferencja odbędziesię w dniach 28 – 29 sierpnia 2018 r. w Dwikozach („Dwór Dwikozy”), program konferencji (w załączeniu),obejmuje cztery bloki tematyczne:

1. Technologie przyszłości w przetwórstwie owoców i warzyw. Innowacyjne rozwiązania;

2. Nowoczesny marketing produktów lokalnych. Wykorzystanie nowych technologii w celu dotarcia doklienta;

3. Inkubatory przetwórcze, ich znaczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i wzbogacaniu ofertylokalnych produktów. Różne modele funkcjonowania;

4. Idea partnerskiej współpracy/tworzenie grup operacyjnych i rola w kreowaniu i wdrażaniu innowacji.

W drugim dniu konferencji odbędą się także wizyty trenowe u lokalnych producentów/przetwórców (Inkubatorprzetwórczy w Dwikozach, winnica, producent serów).Planowane w projekcie działania (konferencja, wyjazd studyjny) mają na celu aktywizację mieszkańcówz terenów wiejskich, zachęcanie ich do współpracy i inspirowanie do rozwoju przedsiębiorczości w zakresielokalnego przetwórstwa. Wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dotyczących przetwórstwa idystrybucji lokalnych produktów oraz inicjowanie i wspieranie współpracy partnerskiej prowadzącej dozbudowania modelowego zawiązania współpracy (grupy operacyjnej) producentów, przedsiębiorców, organizacjipozarządowych, instytucji doradczych, jednostek naukowych i innych podmiotów branży rolno – spożywczej,kreujących innowacje.

Do udziału zapraszamy producentów rolno-ogrodniczych, przedsiębiorców związanych z branżą rolno –spożywczą (w tym właścicieli obiektów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp.), orazprzedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD, grupnieformalnych), jednostek doradczych i naukowych.Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej (najpóźniej) do dnia 21sierpnia br. na nr fax (015) 833 34 60 lub e-mailem: fundacja@opiwpr.org.pl, lub telefonicznie (015) 833 34 00.Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, uczestnicy mają zapewnione noclegi, wyżywienie i materiałyszkoleniowe zaś dojeżdżają na własny koszt. Udział w konferencji będzie jednym z kryteriów premiującychzakwalifikowanie się do kolejnego etapu projektu, jakim jest wyjazd studyjny.W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem projektu tel. 15 833 34 00 lubkierownikiem projektu Piotrem Korpyszem tel. 15 833 34 04.

Program konferencji

Karta zgłoszeń

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content