KRUS zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy.

Konkurs jest skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Działanie to ma promować pozytywne zachowania związane z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

 oraz karty zgłoszenia dostępne na stronie internetowej: 

Termin zgłaszania prac plastycznych upływa 31.03.2021 roku.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content