Liderzy dla Młodzieży dla Niepodległej

9 listopada 2018 roku Chór Kameralny Cantus Puellis, którego opiekunem jest Samuel Borek – uczestnik II Edycji Programu “Liderzy dla Młodzieży”, został zaproszony do wspólnego uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zaproszenie wystosowała Dyrektor Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie – Joanna Młynarska, która również jest uczestnikiem Programu “Liderzy dla Młodzieży”. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rzecznik Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego – Barbara Zamożniewicz. 

A jak wyglądał dzień sieciowania Liderów, którego motywem głównym była Niepodległa Polska?

Przyjechaliśmy rano, gdzie pod szkołą czekali na nas już uczniowie klasy mundurowej technikum, którego dyrektorem jest Pani Joanna. Zaproszeni zostaliśmy do sali widowiskowiej, gdzie przy współpracy z uczniami szkoły wykonaliśmy małą akademię, na której Chó Kameralny Cantus Puellis wykonał pieśni patriotyczne. Po krótkiej uroczystości Barbara Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego – przeprowadziła warsztaty dla wszystkich zgromadzonych o tytule “Czym jest dla Ciebie Niepodległość”. Po niezwykle inspirujących warsztatach Samuel Borek przeprowadził w sąsiedniej Szkole Podstawowej nr. 1  im. gen. bryg. Stanisława Gano warsztaty wokalne dla uczniów tejże szkoły. W tym samym czasie uczniowie technikum przeprowadzili dla Chóru warsztaty z informatyki, robotyki, druku 3D oraz z e-sportu. Po niezwykle ciekawych warsztatach Chór Cantus Puellis w asyscie Kampanii Reprezentacyjnej krokiem marszowym przeszli do wyżej wspomnianej Szkoły Podstawowej, gdzie uczniowie SP przedstawili piękną akademię patriotyczną. Po występnie chór wkroczył na scenę z recitalem pieśni, zaś na koniec Kampania Reprezentacyjna wykonała pokaz musztry z bronią. 

Zostaliśmy bardzo ciepło i życzliwie przyjęci przez Lidera Młodzieży z terenu Opatowa oraz całego technikum.

Dziękujemy za współpracę Pani Joannie Młynarskiej oraz Pani Barbarze Zamożniewicz. 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content