Nabór wniosków

Lokalna Strategia RozwojuStowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 2016 – 2022

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, o naborach wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

• I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych

• I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

Termin naborów wniosków: od 5 kwietnia do 18 kwietnia 2019 roku

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content