OD DNIA 16 WRZEŚNIA ZACZYNAMY ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminach Górno i Maslów. Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

OD DNIA 16 WRZEŚNIA ZACZYNAMY ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU.

ZAPRASZAMY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, KTÓRY OBOWIĄZYWAŁ PRZED WAKACJAMI.

EWENTUALNE ZMIANY BĘDĄ WPROWADZANE PO OTRZYMANIU STAŁYCH PLANÓW Z POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ.

                                                                                                                                   Joanna Jakubowicz

Prosimy o uzupełnienie poniższych dokumentów.

Formularz zgłoszeniowy 

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu 

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content