Otwarty Przegląd Amatorskich Form Artystycznych- “Scena dla Młodych”

Zapraszamy do udziału w Otwartym Przeglądzie Amatorskich Form Artystycznych “Scena dla Młodych”– Nowiny 2022

2 – 3 września 2022

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach

Cele:

 Prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów amatorskiego ruchuartystycznego działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Konfrontacja osiągnięć artystycznych, wspieranie form działalności artystycznejwzbogacających kulturę regionu.

 Wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz promocja.

 Doskonalenie poziomu wykonawczego artystów amatorów

 Kreowanie jednostek i grup posiadających pasję twórczą, zdolności artystyczne,potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze.Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:

 W Otwartym Przeglądzie Amatorskich Form Artystycznych mogą wziąć udział soliści oraz różnorodne zespoły amatorskie działające na terenie woj. świętokrzyskiego

Zgłoszenia (wypełniona oraz podpisana karta zgłoszenia, oświadczenie RODO) przyjmowane są drogą mailową na adres: gokperla@gmail.com w terminie do 22 sierpnia 2022 r.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content