Procedury epidemiczne dotyczące organizacji zajęć wakacyjnych

Procedury prowadzenia zajęć podczas wakacji z GOKiem

1. Przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem

2. Nosić osłonę nosa i ust

3. Zachować bezpieczną odległość od uczestników zajęć i prowadzących (rekomendowane są 2 metry)

4. Po każdorazowym spotkaniu (zajęciach) należy obowiązkowo zdezynfekować ręce

5. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie

6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce

7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste, szczególnie po zakończonym dniu zajęć. 

9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne

10.Stosować Procedurę utrzymywania odległości i osłaniania ust i nosa

11. Po każdorazowej zabawie, zajęciach obowiazek mycia rąk

12. Grupa uczestników zajęć wakacyjnych składać się może maksymalnie z 12 osób + osoba prowadząca

13. Rodzice/opiekunowie proszeni są o czekania na zewnątrz. Prowadzący zajęcia odbierze dzieci i wprowadzi je do budynku

14. Dzieci należy odebrać do 5 min od zakończonych zajęc. Rodzice/opiekunowie czekają na zewnątrz. Dzieci zostaną wyprowadzone odpowiednio podczas przybycia rodzica

Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zachorowań dostępne w plikach do pobrania.

 

Udostępni post na :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Skip to content